D’altra banda, la companyia de dansa Miquel Barcelona col·labora amb persones, institucions i projectes que treballen amb 5 eixos d’interès: territori, memòria, sostenibilitat, educació i creació de públic.

Entenent la pràctica artística com una eina per a la transformació social, la companyia es converteix en un espai de trobada proper, interdisciplinari i creatiu amb aquell context amb el qual es relaciona. Tenen una mirada compromesa amb el sector cultural, el moment actual i la societat entesa com una tensió viva entre els diferents agents que la conformen.