Educació

Des de l’any 2013, la Cooperativa AGITART facilita un programa dedicat a l’ensenyament de la dansa a les escoles i instituts amb l’objectiu d’aprofundir en la importància de la introducció de les arts i la creació en el sistema educatiu. Incidir en la transversalitat de l’art i la dansa, oferint les eines necessàries a les persones participants, per a ser capaçes de viure la dansa i l’art, desenvolupar-la i compartir-la, i a l’hora gaudir, entendre i percebre el món des de diverses mirades. 

Del programa educatiu destaquen els projectes Mapadeball, els tallers i les creacions d’espectalces i la col·laboració amb ConArte Internacional. També oferim tallers introductoris de dansa i moviment. 

OBJECTIUS

  • Motivar la relació de l’art amb el context i activar a través del procés de creació transformacions del mateix context. 
  • Potenciar  la transformació del context, a partir del propi procés de creació del qual l’alumnat, així com tots els agents involucrats en són partícips.  
  • Generar situacions que estimulin la innovació i la creativitat artístiques. 
  • Promoure el benefici que aporten les arts per la llibertat d’expressió i de consciència del mateix cos.  
  • Fomentar la transmissió de la importància de la creativitat, l’originalitat, la passió i la dedicació a les arts com a valors fonamentals. 
  • Prendre consciència del cos i activar les seves possibilitats com a canal i gaudir. 
  • Acceptar el nostre cos tal com és, reconèixer la nostra singularitat i remarcar la diversitat com a camí d’integració al grup.