L’impacte de la Covid a les arts de carrer

Un informe publicat per la Fundació Carulla, creat en aliança amb les organitzacions Street Art Manifiesto i l’Associació Plataforma Arts de Carrer, recull les respostes de 300 creadors actius i posa en relleu la fragilitat d’un sector, estructuralment molt dèbil i que a causa de la pandèmia pot patir estralls difícils de reparar. Algunes de les dades […]